Здравейте и Добре Дошли в Камини Германт

Това е онлайн магазин за камини и печки на дърва, електрически отоплителни уреди, аксесоари, огнеупорни материали и други. За повече информация относно нашите  продукти и услуги: kam_germant@abv.bg

Варовик

Варовикът е бяла седиментна скала, съставена предимно от калциев карбонат.  Има няколко вида варовици: обикновен, черупчест и креда.
Обикновеният варовик се използва като строителен материал и за получаване на вар и цимент. Черупчестият варовик се нарича така, защото в него още личат черупките на различни животни. Той е много красив и се използва за облицовка на сгради, чешми и други. Кредата е много мека (мек варовик). От нея се прави тебеширът. 
негасена вар, въглероден диоксид, калцинирана сода. Добавя се при производството на чугун от кисели руди.
Водите с високо съдържание на варовик (като тази в Североизточна България) се наричат твърди. При загряването на такава вода до температури над 50°C, варовикът се отлага по водоносещите части. Тези отлагания са известни като "Котлен камък" или "накип".

 

Варовик

Неналичен

Разгледай

Варовик

 

Варовик 2

Неналичен

Разгледай

Варовик 2

 

Варовик 3

Неналичен

Разгледай

Варовик 3

 

Варовик 4

Неналичен

Разгледай

Варовик 4

 

Варовик 5

Неналичен

Разгледай

Варовик 5

 

Варовик 6

Неналичен

Разгледай

Варовик 6