Варовик

Варовикът е бяла седиментна скала, съставена предимно от калциев карбонат.  Има няколко вида варовици: обикновен, черупчест и креда.
Обикновеният варовик се използва като строителен материал и за получаване на вар и цимент. Черупчестият варовик се нарича така, защото в него още личат черупките на различни животни. Той е много красив и се използва за облицовка на сгради, чешми и други. Кредата е много мека (мек варовик). От нея се прави тебеширът. 
негасена вар, въглероден диоксид, калцинирана сода. Добавя се при производството на чугун от кисели руди.
Водите с високо съдържание на варовик (като тази в Североизточна България) се наричат твърди. При загряването на такава вода до температури над 50°C, варовикът се отлага по водоносещите части. Тези отлагания са известни като "Котлен камък" или "накип".

Варовик
 

Варовик

Неналичен

Разгледай

Варовик

Варовик 2
 

Варовик 2

Неналичен

Разгледай

Варовик 2

Варовик 3
 

Варовик 3

Неналичен

Разгледай

Варовик 3

Варовик 4
 

Варовик 4

Неналичен

Разгледай

Варовик 4

Варовик 5
 

Варовик 5

Неналичен

Разгледай

Варовик 5

Варовик 6
 

Варовик 6

Неналичен

Разгледай

Варовик 6