Промишлени вентилатори

канални вентилатори, покривни вентилатори, вентилатори за стенен монтаж, вентилатори за камини, шумоизолирани канални вентилатори, центробежни вентилатори

Промишлени-индустриални вентилатори се отличават със сериозни параметри, надеждна работа и дългосрочен експлоатационен период. Обикновено отговарят за вентилацията, аспирацията и охлаждането на заводи, производствени цехове, халета и други помещения, при които вентилационната система е от ключово значение за коректния работен процес и здравето на персонала. Индустриалните вентилатори се делят на три вида, в зависимост от принципа на действие и начина на монтаж: Аксиални внетилатори, Канални /тръбни/ вентилатори, Центробежни /радиални/ вентилатори